Beboerinfo

Jeg er flyttet, hvornår får jeg mit indskud tilbage?

Når du er flyttet fra din lejlighed, laver vi en flytteafregning. Der kan gå op til 5 uger fra frigørelsesdatoen, inden du modtager afregningen.

Kan jeg bytte bolig med en anden lejer?

Du har i forhold til lovgivningen mulighed for at bytte bolig. Dog er der nogle forhold, som skal være opfyldt. Du skal som lejer minimum have boet i boligen i 2 år, før der kan søges om bytning af bolig. Kontakt selskabet for yderligere information.

Kan jeg fremleje min bolig?

Du har i forhold til lovgivningen mulighed for at fremleje din bolig. En eventuel fremleje af din bolig skal godkendes af selskabet. Godkendes din fremleje af bolig, gælder en fremlejeaftale i max. 2 år. Så er du pligtig til at flytte tilbage til boligen eller opsige den. Personen som har boet i boligen i fremlejeperioden, kan ikke overtage boligen. Kontakt selskabet for yderligere information.

Hvad er et forbrugsregnskab?

Et forbrugsregnskab er en opgørelse over dit varmeforbrug og/eller dit vandforbrug.

Hvornår får jeg mit forbrugsregnskab?

Forbrugsregnskabet udsendes senest 4 måneder efter forbrugsårets afslutning.

Hvad er en afdelingsbestyrelse?

Afdelingsbestyrelsen er beboere, som er valgt på det årlige afdelingsmøde.