Beboerinfo

Jeg er flyttet, hvornår får jeg mit indskud tilbage?

Når du er flyttet fra din lejlighed, laver vi en flytteafregning. Der kan gå op til 5 uger fra frigørelsesdatoen, inden du modtager afregningen.

Kan jeg bytte bolig med en anden lejer?

Du har i forhold til lovgivningen mulighed for at bytte bolig. Dog er der nogle forhold, som skal være opfyldt. Du skal som lejer minimum have boet i boligen i 2 år, før der kan søges om bytning af bolig. Kontakt selskabet for yderligere information.

Kan jeg fremleje min bolig?

Du har i forhold til lovgivningen mulighed for at fremleje din bolig når dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. En eventuel fremleje af din bolig skal godkendes af selskabet. Godkendes din fremleje af bolig, gælder en fremlejeaftale i max. 2 år. Så er du pligtig til at flytte tilbage til boligen eller opsige den. Personen som har boet i boligen i fremlejeperioden, kan ikke overtage boligen. Kontakt selskabet for yderligere information.

Hvad er et forbrugsregnskab?

Et forbrugsregnskab er en opgørelse over dit varmeforbrug og/eller dit vandforbrug.

Hvornår får jeg mit forbrugsregnskab?

Forbrugsregnskabet udsendes senest 4 måneder efter forbrugsårets afslutning.

Hvad er en afdelingsbestyrelse?

Afdelingsbestyrelsen er beboere, som er valgt på det årlige afdelingsmøde.