Boliggarantibevis

Orientering om Boliggarantibevis

Boligselskabet har indført at man ved fraflytning kan købe et Boliggarantibevis, hvis opsigelsen af boligen skyldes 

·        at du flytter sammen med din kæreste

·        at du flytter i sommerhus hele året

·        at du flytter til udlandet

Garantibeviset gør, at du kan få anvist en bolig i boligselskabet, såfremt du fortryder flytningen fra din bolig i en periode på 3 år fra fraflytningsdatoen.

Du skal have haft din bolig i mindst 2 år, og det skal være en almen familiebolig (ikke ungdoms- og ældrebolig). Beviset skal senest tegnes og betales på boligens frigørelsesdato.

Ved en tilbageflytning kommer man først på ventelisten til en lejlighed i den afdeling, man er flyttet fra­­­. Undtaget vil dog være boliger der er særligt egnede for ældre eller handicappede, samt boliger som skal stilles til rådighed for Gladsaxe Kommune.

Det er ligeledes et krav for at få tildelt en bolig, at der ikke er noget økonomisk mellemværende.

Hvis vi ikke inden for en rimelige tid (½ år)  har mulighed for at tilbyde dig en bolig i den fraflyttede afdeling, vil vi tilbyde en tilsvarende bolig. Tilsvarende bolig i en anden afdeling defineres i forhold til størrelse, pris og område.

Der gives kun ét boligtilbud i den afdeling du flyttede fra. Såfremt du afslår tilbuddet – eller undlader at svare på tilbuddet, bortfalder garantien. Får du tilbuddet i en anden afdeling, kan du afslå ét tilbud før garantien bortfalder.

Der kan kun købes et personligt garantibevis for en fraflyttet lejlighed.

Boliggarantibeviset er personligt, men kan overføres til ægtefæller eller samlever ved dødsfald. Misbrug, herunder forsøg på overdragelse, vil medføre at beviset bortfalder.

Hvis du ved garantiperiodens udløb ikke har gjort brug af beviset, vil garantien bortfalde. Såfremt du ønsker at være opnoteret på almindelige vilkår til en bolig, kan opskrivning forsætte på den almindelige venteliste ved betaling af ajourføringsgebyr herefter.  

Garantibeviset koster 900 kr. Beløbet kan ikke refunderes.

Hvis du er interesseret kan henvendelse rettes til udlejningen. 

Med venlig hilsen

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE