Fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe


Der er indgået en ny aftale med Gladsaxe Kommune om, at alle boligerne i Høje Gladsaxe fremover udlejes efter følgende fordeling:

• 15 % udlejes af kommunen
• 85 % af boligerne udlejes efter fleksible kriterier

De fleksible udlejningskriterier er:

• Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet (80%) – for enlige gælder et krav om fuldtidsbeskæftigelse (37 timer), og for par gælder enten, at den ene er fuldtidsbeskæftiget, eller at begge er beskæftiget mindst 25 timer om ugen.
Beskæftigelsen skal have varet mindst 6 måneder.  

• Studerende (10%) i fuldtidsuddannelse enten SU berettiget eller med uddannelsesaftale (lærekontrakt).

• Seniorer over 55 år (10%) med bopæl i Gladsaxe Kommune

Inden for hver prioriteringsgruppe tildeles boligen efter anciennitet.

Den kommunale godkendelsesordning er fortsat gældende.

Såfremt du opfylder et af kriterierne, og ønsker at søge bolig i Høje Gladsaxe bedes du kontakte udlejningen i vor ekspeditionstid.