Boligsøgende

Hvad er et ajourføringsgebyr?

Du skal betale et årligt ajourføringsgebyr for at blive stående på ventelisten og beholde din anciennitet. Gebyret er 100 kr. om året. Du vil automatisk modtage en opkrævning når perioden, som du har betalt for, udløber.

Kan jeg få et tilbud om boliger uden at bruge min anciennitet?

Ja, du kan få flere tilbud om boliger. Det er først, når du indgår aftale om en bolig, at du bruger din anciennitet.

Mister jeg min anciennitet, når jeg indgår aftale om en bolig?

Når du indgår aftale om en bolig, bruger du din anciennitet. Du skal skrive dig på venteliste igen, hvis du vil opbygge en ny anciennitet – typisk på den interne venteliste.

Kan jeg overtage min ægtefælles anciennitet ved dødsfald?

Ja, ved en boligsøgendes død overgår ancienniteten på ventelisten til den afdødes efterladte ægtefælle eller registrerede partner. Husk du også i det tilfælde skal fortsætte med at betale det årlige ajourføringsgebyr.

Hvor står jeg på ventelisten?

Du kan se din placering på ventelisten når du er logget på hjemmesiden.

Sidst var jeg nr. 25 på ventelisten, hvorfor er jeg nu nr. 30 på ventelisten?

Din placering på ventelisten kan 'gå op og ned' afhængig af, om de andre personer på ventelisten vælger at være aktive eller stille deres ansøgning i bero.

Hvorfor er jeg slettet? Jeg har ikke modtaget er girokort.

Desværre glemmer mange at oplyse boligselskabet om deres nye adresse, når de flytter. Det betyder, at vi ikke kan sende dem et girokort til ajourføring og de bliver slettet fra ventelisten. HUSK derfor altid, at du skal meddele os din nye adresse. Husk, at du automatisk bliver slettet fra ventelisten når du får tildelt en bolig.

Hvornår får jeg en bolig?

Hvornår du får tilbudt en bolig afhænger af, hvor mange opsigelser vi modtager og hvornår. Det er derfor altid svært at oplyse en præcis ventetid. Du skal regne med, at de ventetider vi oplyser på hjemmesiden eller på telefonen altid er cirka ventetider. Vi fremsender automatisk et tilbud, når det er din tur på ventelisten.

Er der en akut venteliste?

Nej, Boligselskabet har ikke en akut ventelister! Udlejningen af boligerne sker kun efter venteliste i henhold til gældende lovgivning. Har du et akut boligproblem, kan du henvende dig til din kommune for hjælp.

Jeg vil gerne sætte min ansøgning i bero.

Du kan altid stille din ansøgning i ’bero’. Det betyder, at du beholder din placering på ventelisten, men ikke får tilbudt en bolig, før du igen ønsker at stå som ’aktiv’. Her på hjemmesiden kan du selv ændre din status.

Jeg vil gerne sætte min ansøgning i aktiv.

Du vælger selv, hvornår du vil stå som aktiv. Aktivt søgende får tilbudt en bolig, så snart det er deres tur på ventelisten. Her på hjemmesiden kan du selv ændre din status fra i bero (passiv) til aktiv.

Rykker jeg stadig frem i "køen" når jeg er i bero?

Ja, det gør du. At stå i 'bero' på ventelisten betyder, at du ikke ønsker at modtage tilbud lige nu, men at du stadig rykker frem på ventelisten. Du kan selv ændre din status på ventelisten på hjemmesiden.

Hvor mange gange kan jeg sige 'Nej tak' til et tilbud?

Der er ikke nogen begrænsninger for, hvor mange gange du kan takke nej til et tilbud.

Jeg har lige fået tilbud på en bolig som nummer 10, hvorfor er min placering på ventelisten så højere?

Hvis du er aktiv på ventelisten, kan du se din nuværende placering blandt alle aktive boligsøgende. Når du modtager et tilbud, kan du være placeret højere til det konkrete tilbud, for eksempel nummer 8, selvom du er nummer 10 blandt alle boligsøgende til denne type bolig. Placeringen i tilbuddet tager højde for, at ikke alle aktive boligsøgende ønsker netop denne bolig. Mange har nemlig særlige ønsker med hensyn til etage, beliggenhed eller lignende. Tilbuddet afspejler altså din placering i forhold til lige netop denne bolig - og altså ikke din generelle placering på ventelisten. Tilbuddet kan også have været sendt tidligere til de første ansøgere på ventelisten, hvor ingen har ønsket boligen.

Hvad er karenstid?

Vi har 2 års karenstid før du kan få tilbudt en ny bolig, men du kan godt blive skrevet op og samle anciennitet. Ønsker du eksempelvis en anden bolig end den du har fået, skal du skrives på ventelisten igen.

Hvorfor beder Boligselskabet om CPR-nummer?

Boligselskabet registrerer CPR-nummeret i vores system, og anvender alene CPR-nummeret i forbindelse med opgaver relateret til CPR-nummer indehaverens rolle som boligsøgende, beboer og/eller fraflyttet beboer i selskabet. Udbetaling af beløb til boligsøgende, beboere og/eller fraflyttet beboer vil ske ved overførsel af beløbet til NEM-konto og til denne overførsel anvendes CPR-nummeret. CPR-nummeret videregives ikke, vil ikke være offentligt tilgængeligt, blive offentliggjort eller anvendt til markedsføring.