Ventelistevejledning

Opnotering i selskabet som boligsøgende sker enten på vores hjemmeside eller ved henvendelse til boligselskabets udlejning.

Det koster i øjeblikket 150 kr. for det første år, og derefter 100 kr. om året såfremt man fortsat ønsker at være skrevet på ventelisten. Man er selv forpligtiget til at holde boligselskabet orienteret om sin adresse.

Alle personer over 15 år kan blive opnoteret til en bolig.

1 voksen kan søge max. 2 rum

2 voksne kan søge max. 3 rum

1-2 voksne og 1 barn eller flere kan søge op til 5 rum

Dette gælder dog ikke i Høje Gladsaxe, læs mere herom under fleksibel udlejning.

Her er lidt om rækkefølgen for tildeling af lejemål:

I princippet er der 2 ventelister i boligselskabet som kaldes:

  • intern venteliste der er for ansøgere, der søger en anden bolig, end den de har i boligselskabet.
  • ekstern venteliste der er for ansøgere, der ikke afgiver en bolig i boligselskabet.

Når en bolig bliver ledig i en af boligselskabets afdelinger, bliver den tilbudt de ansøgere på den interne venteliste, som søger denne type bolig. Det vil sige, at egne lejere altid har fortrinsret.

Hvis vi ikke har ansøgere på den interne venteliste eller disse siger nej, bliver boligen tilbudt ansøgere på den eksterne venteliste.

For begge lister gælder, at en ledig bolig bliver tilbudt de ansøgere, der har været længst skrevet op. Det forudsættes naturligvis, at man opfylder betingelserne til den pågældende bolig, alt efter husstandens antal, boligens størrelse osv.

Er man opnoteret på den eksterne venteliste, er det meget svært at sige, hvor lang ventetiden er. Ønsker en ansøger på ventelisten en bolig i en afdeling, der er stor søgning til, for eksempel et rækkehus, er det i praksis umuligt at komme i betragtning.