Om AB Gladsaxe

VELKOMMEN TIL ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

Selskabet er en almen boligorganisation, der har til formål at opføre, udleje og administrere alment boligbyggeri.

I dag administreres godt 4.700 boliger, fordelt på ca. 43 boligafdelinger i Gladsaxe.

Udlejningen foregår fra selskabets administration i Punkthuset i Høje Gladsaxe.

Stiftelsen skete den 25. oktober 1944 på et møde, hvor en række pionerer deltog. Pionerernes mål var at bygge gode og billige boliger, som almindelige mennesker havde råd til at bo i. Behovet var til stede. Bolignøden var stor. Men Arbejdernes Boligselskabs stiftere måtte vente til anden verdenskrig var slut, inden spaden kunne sættes i jorden til selskabets første afdeling Mølleparken med 98 boliger. Siden er det som nævnt blevet til over 4.700 boliger. Gladsaxe Kommune lå dengang på grænsen mellem by og land, hvor landbruget blev afløst af gartnerier, der kom til at lægge den gode muld til de over 4.700 gode boliger, som Arbejderens Boligselskab gennem årene har opført. Omkring hver femte person i Gladsaxe bor i selskabet.

Selskabet administrerer
- almene boliger
- ungdomsboliger
- ældreboliger

Hver enkelt af selskabets bebyggelser udgør en særskilt juridisk og økonomisk enhed, der kaldes en afdeling. I hver afdeling sidder en beboervalgt afdelingsbestyrelse, der varetager beboernes interesser i samarbejde med selskabets bestyrelse og administration. Alle beboere kan på demokratisk vis være med til at bestemme rammerne for driften af den afdeling, de bor i.  Hvert år afholder alle afdelinger et afdelingsmøde, hvor ejendommens driftsbudget fremlægges for beboerne til godkendelse. På den måde har beboerne selv indflydelse på deres huslejes størrelse, og på hvad pengene skal bruges til, f.eks. hvilke vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe varetager tillige forretningsførelsen for Fællesdriften af Høje Gladsaxe, omfattende boligafdelingerne i Høje Gladsaxe for boligorganisationerne:

Foreningen Socialt Boligbyggeri i Gladsaxe
Boligforeningen 3B
Arbejdernes Andels-Boligforening
Boligselskabet Lejerbo
Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Høje Gladsaxe bebyggelsen omfatter i alt 1919 boliger, fordelt på de fem boligorganisationer i bebyggelsen, foruden 24 ældrevenlige boliger i Punkthuset. De sidste indgår under Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, som en selvstændig almen boligafdeling.

Udlejningen af boligerne i Høje Gladsaxe sker fra hver af de fem boligorganisationer.